۷۰ درصد بهبود در شناسایی کلیک نامعتبر

شناسایی کلیک نامعتبر برای همه سیستم های کلیکی موضوع مهمی است و در تعیین قیمت کلیک ها و کیفیت ورودی های یک سیستم تبلیغات تاثیر بالایی دارد، امروز دستاورد مهم سنجاق در کاهش حداکثری کلیک های نامعتبر را براتون شرح میدم 🙂

یک ماه تحقیق، بررسی، آزمایش و یک دستاورد بزرگ

در جستجوی کیفیت

در جستجوی کیفیت

یک ماه سخت مشغول بهینه سازی سنجاق بودیم تا تنها مشکل که از ابتدای راه اندازی نسخه بتای سنجاق به آن بر خوردیم را حل کنیم و کمتر تونستیم براتون درمورد روند کارها بنویسیم ولی امروز با دست پر برگشتیم تا براتون از اتفاقات خوب بگیم و یه جشن کوچیک برای سنجاق بگیریم. Continue…